Kurs

Otwarty Dialog i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego

mail: fundacja@otwartydialog.pl
tel.: 603 755 432